preskoči na sadržaj

Osnovna škola Rajić

Login

Klikom na privitak otvara se priloženi dokument.

 

Financijska dokumentacija 

FINANCIJSKI PLAN OŠ RAJIĆ ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024.

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2022

Izvješće o realizaciji GPP 2020.2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijski_plan_2022. OŠ RAJIĆ

PRAVILNIK - o popisu imovine i obveza Osnovne škole Rajić

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM OSNOVNE ŠKOLE RAJIĆ

POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ 2020. DO 31. PROSINAC 2020.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. - 31.12.2020.

FINANCIJSKI PLAN OŠ RAJIĆ ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

FINANCIJSKI PLAN OŠ RAJIĆ ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

Izvješće o realizaciji GPP - a

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura izdvajanja i obračuna putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura naplate školske kuhinje

Proračun

Plan proračuna 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Procedura stvaranja ugovornih obveza u školi

Financijski plan škole 2019.

Plan nabave 2018.

Bilješke uz financijski izvještaj

Izvještaj proračuna

Godišnje izvješće PPI (pravo na pristup informacijama)

Godišnje izvješće PPI

Pravilnik o radu

Proračun 2018

Bilješke uz financijski izvještaj u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Plan nabave 2020.

Bilješke 2019.

Financijski izvještaj 2019.

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2019.G.

Sukob interesa-izjava ravnatelja​

Registar ugovora - EOJN​

 

Školska dokumentacija 

KURIKUL 2021-2022

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2021-2022

POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA 2021./2022.

Odluka o odabiru udžbenika za školsku godinu 2021./2022.

KATALOG UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Osnovne škole Rajić

Godišnji plan i program rada za 2019./2020. školsku godinu

Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.

Pravilnik o postupku zapošljavanjate procjeni i vrednovanju kandidata

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Elementi i kriteriji za vrednovanja vladanja učenika

Godišnji plan i program rada za 2018./2019. školsku godinu

Izvješće o realizaciji GPP-a

Statut

Odabir novih udžbenika za školsku godinu 2020./2021.

KATALOG UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Odluka o odabiru udžbenika za školsku godinu 2020./2021.

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

IZVJEŠĆE - REALIZACIJA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. 

KURIKULUM 2020.-2021.​

GPP 2020.-2021.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju