preskoči na sadržaj

Osnovna škola Rajić

Login

 

Klikom na privitak otvara se priloženi dokument.

 

Financijska dokumentacija 

FINANCIJSKI PLAN OŠ RAJIĆ ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

Izvješće o realizaciji GPP - a

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura izdvajanja i obračuna putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura naplate školske kuhinje

Proračun

Plan proračuna 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Procedura stvaranja ugovornih obveza u školi

Financijski plan škole 2019.

Plan nabave 2018.

Bilješke uz financijski izvještaj

Izvještaj proračuna

Godišnje izvješće PPI (pravo na pristup informacijama)

Godišnje izvješće PPI

Pravilnik o radu

Proračun 2018

Bilješke uz financijski izvještaj u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Plan nabave 2020.

Bilješke 2019.

Financijski izvještaj 2019.

 

Školska dokumentacija 

Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Osnovne škole Rajić

Godišnji plan i program rada za 2019./2020. školsku godinu

Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.

Pravilnik o postupku zapošljavanjate procjeni i vrednovanju kandidata

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Elementi i kriteriji za vrednovanja vladanja učenika

Godišnji plan i program rada za 2018./2019. školsku godinu

Izvješće o realizaciji GPP-a

Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju