2017-06-14 10:11:27

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DOPUNSKOG RADA

Škola organizira dopunski rad za učenike koji imaju zaključeno najviše dvije negativne ocjene.

Dopunski rad održavat će se od 20. lipnja 2017. s početkom u 7:45 h. Učenici će taj dan dobiti i raspored održavanja dopunskog rada.

Prijevoz je osiguran za sve učenike koj iidu na dopunski rad.

Dolazak na dopunski rad evidentira se u dnevnik i učenici su dužni dolaziti redovito, a o nedolasku će biti obaviješteni roditelji.


Osnovna škola Rajić