2018-03-09 09:20:07

Javni poziv za organizaciju višednevne ekskurzije

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do naznačenog roka u obrascu , u zatvorenoj omotnici

s naznakom " Javni poziv - ne otvaraj " i brojem ponude .

Obrasci se nalaze u prilogu .

 


Osnovna škola Rajić