2018-06-15 08:15:12

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DOPUNSKOG RADA

Škola organizira dopunski rad za učenike koji imaju zaključeno najviše dvije negativne ocjene.

Dopunski rad održavat će se od 20. lipnja 2018. s početkom u 8:00 h. Učenici će taj dan dobiti  raspored održavanja dopunskog rada.

Prijevoz je osiguran za sve učenike koj idu na dopunski rad.

Dolazak na dopunski rad evidentira se u dnevnik i učenici su dužni dolaziti redovito, a o nedolasku će biti obaviješteni roditelji.


Osnovna škola Rajić