2018-11-07 17:24:40

POZIV

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do naznačenog roka u obrascu, u zatvorenoj omotnici

s naznakom " Javni poziv - ne otvaraj " i brojem ponude na adresu:

Osnovna škola Rajić, Trg hrvatskih branitelja 6, 44323 Rajić

 

Obrazac javnog poziva nalazi se u prilogu.


Osnovna škola Rajić