2018-12-14 09:59:18

TABLICA MNOŽENJA I BROJEVI U KRUG

Učenici 6. razreda sa učiteljicom matematike Antonelom Matajić kroz projekt o matematici i umjetnosti izradili su prekrasne uzorke koristeći tablicu množenja. Na predlošcima s brojevima nanizanim u krug učenici su povezivali brojeve po zadanim pravilima te ih množili u krug. Da ne bi ostalo sve na papiru napravili smo još radova koristeći GeoGebru, program dinamične matematike koji ujedinjuje geometriju, algebru i analizu. U prilogu pogledajte našu prezentaciju (u njoj ćete naći i upute) i digitalnu knjigu sa našim radovima.

Book titled 'MULTIPLICATION TABLE AND NUMBER IN THE CIRCLE'Read this book made on StoryJumper

PREZENTACIJA TABLICE MNOŽENJA I BROJEVI U KRUG


Osnovna škola Rajić