2019-03-25 16:43:36

MJESEC HRVATSKOG JEZIKA

Učenici 4. razreda naše škole, već tradicionalno, obilježili su Mjesec hrvatskoga jezika natjecanjem u pravilnom pisanju, u skladu s pravopisom hrvatskoga jezika. Mjesec hrvatskoga jezika obilježavamo od 21. veljače. do 17. ožujka. Natjecanje se odvijalo online u Loomen kolegiju Pravopis hrvatskoga jezika učiteljice Mire Čuvidić,  Quizizz kvizovima i kvizovima koje smo igrali na satovima hrvatskoga jezika.

U okviru natjecanja ponovili smo i provjerili svoje znanje u pisanju i izgovoru glasova č, ć, dž, đ te glasovnih skupina –ije i –je; veliko početno slovo u imenima ulica, trgova, ustanova, poduzeća, voda, gora, država i naselja; pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imenica i pisanje upravnog govora. Najzanimljiviji dio natjecanja bilo je i natjecanje s učenicima drugih škola u kojemu su izvrsne rezultate postigli učenici iz Piljenica.

U online natjecanju u kolegiju Pravopis hrvatskoga jezika najuspješniji učenici 4. razreda bili su:

1. mjesto: Kristian Petrić

2. mjesto: Matea Tadić

3. mjesto: Tena Sučić

U kvizovima znanja, koje smo igrali na satovima hrvatskoga jezika, najuspješniji učenici bili su:

1. mjesto: Matea Tadić

2. mjesto: Melani Vuković

3. mjesto: Lucija Muraja

Čestitke svima koji su riješili puno zanimljivih pravopisnih zadataka, a posebno najboljima! Bravo!!!

Mira Čuvidić


Osnovna škola Rajić