2019-03-25 16:46:50

Istraživačka nastava u 4. razredu

Na nastavi prirode i društva u 4. razredu učili smo o životnim uvjetima. Budući da se priroda najbolje uči istraživanjem, mi smo istražili koji su životni uvjeti potrebni za rast i razvoj biljaka.

Životni uvjeti su voda, zrak, tlo, svjetlost i toplina. Da bismo se uvjerili da je doista tako, odlučili smo napraviti pokus. Uvjerili smo se da i biljke trebaju određene uvjete za život i brigu jer inače neće rasti niti davati plod. Za potrebe našega pokusa sijali smo grah. Podijelili smo se u nekoliko skupina. Svaka je skupina imala drugačije uvjete u kojima je grah rastao.

1. skupina grahu je oduzela životni uvjet vodu. Grah je nabubrio i pustio klicu jer je imao vlage u zemlji, ali pošto ga nismo zalijevali nije dalje mogao rasti i osušio se.

2. skupina posijala je grah i stavila ga u zatvorenu kutiju, bez svjetlost. Grah nije narastao.

3. skupina grah je stavila u hladnjak. Grahu je nedostajala toplina i nije narastao.

4. skupina stavila grah je posijala u posudu bez zemlje i zalijevala ga. Grah je nabubrio i pustio klicu, ali nije narastao jer mu je nedostajalo tlo.

5. skupina posijala je grah u zemlju, redovito ga zalijevala i držala ga na prozoru gdje je imao toplinu i svjetlost.

Na kraju smo napisali izvješća o svim pokusima i zaključili da su biljkama potrebni svi životni uvjeti kako bi mogle rasti i davati plod.

Mira Čuvidić


Osnovna škola Rajić