2019-04-05 09:05:45

Knjiga svima

Knjiga svima je internet stranica na kojoj učenici osnovnih i srednjih škola mogu besplatno preuzeti lektire u elektroničkom obliku (pdf ili pub) te ih čitati na svojim tabletima  ili pametnim telefonima. 


Osnovna škola Rajić