2019-04-12 09:58:02

My house - radovi učenika 3. razreda

  

Učenici trećeg razreda naučili su nazive za prostorije u kući i namještaj na engleskom jeziku. Pokazali su svoju kreativnost u izradi kuća i namještaja i na taj način ponovili i utvrdili gradivo. Nekima su u izradi pomagali roditelji. Radovi su izloženi u holu škole, svi učenici su za svoj trud dobili zahvalnice za sudjelovanje.

 

      


Osnovna škola Rajić