Zašto teta čistačica ne očisti smeće iza radijatora?

Teta čistačica pita: A zašto vi bacate uporno smeće iza radijatora? Za smeće postoji koš za smeće.