Djelatnost školske knjižnice

Knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Kao izvor informacija i znanja, školska knjižnica ima važnu ulogu u ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva i postignuća škole. Ona osigurava zadovoljavanje pojedinačnih i skupnih odgojnih, obrazovnih, informacijskih, kulturnih i socijalnih potreba svojih korisnika, prioritetno učenika. Namijenjena je učenicima, učiteljima i nastavnicima za potrebe redovite nastave, ali je i potpora svim izvannastavnim aktivnostima škole, mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena.

 Prostor

Školska knjižnica smještena je u prizemlju, na samom ulasku u  školsku zgradu na površini od oko 50 m2.

Organizacijski integrira prostor za pružanje informacija i savjetovanje s korisnicima, posudbeni prostor, spremište i čitaonicu s 15 sjedećih mjesta.

Pristup knjigama je slobodan.

 Stanje fonda

 Na početku školske godine 2010./2011. knjižnica broji 2860 jedinice knjižnične građe:

  -   2419 knjiga za učenike,

  -   441 knjiga za nastavnike,

  -   186 jedinice AV-građe

 U knjižnicu mjesečno pristižu časopisi Drvo znanja, Meridijani, National Geographic,  Geo, Priroda, Dijete, škola, obitelj, Bug, Matka, Matematičko fizički list,  Unikat, Hrvatske šume, Modra lasta,  Smib,  Olimp,  Ekorevija.

 Knjižnica je u cijelosti informatizirana, a poslovanje se obavlja računalnim programom za knjižnice Osa/Isis.