OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ

Trg hrvatskih branitelja 6

44323 Rajić

 

Klasa: 112-01/16-01/02

Urbroj: 2176-39-01-16-01

 

U Rajiću, 08. 11. 2016.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N.N. 87/08.86/09.92/10.105/10. 90/11.i 86/12.) i članka 72. Statuta Osnovne škole Rajić,

Osnovna škola Rajić raspisuje

                                       

                                             N  A  T  J  E  Č  A  J   

                                                  za radno mjesto                                

 

 

 

Pedagoga/pedagoginje  – nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno (pola ranog vremena),

                                                 na određeno vrijeme, do povratka s bolovanja odnosno      

                                                       roditeljskog dopusta.

 

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaz o stručnoj spremi, preslik domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju i kratki životopis.

 

Zakašnjele prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Prijave slati u roku  8 dana na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ

   Trg hrvatskih branitelja 6

         44323 Rajić.

                                                                                   Ravnatelj:

 

 

                                                                                     Damir Blažeković