preskoči na sadržaj

Osnovna škola Rajić

Login

 

                                                     

 

RASPORED ZVONJENJA

1. sat: 7:45 - 8:30

2. sat: 8:35 - 9:20

3. sat: 9:25 - 10:10

   VELIKI ODMOR

4. sat: 10:25 - 11:10

5. sat: 11:15 - 12:00

6. sat: 12:05 - 12:50

7. sat: 12:55 - 13:40

Povijest

Prvi zapisi o ovom kraju datiraju iz 1334. godine kada je u Zagrebačkoj biskupiji  izvršen popis župa arhiđakonata Svetačje kojemu je pripadao Rajić i okolna sela. Spominju se župe Sv Martin u Borovcu, Sv. Tomo u Dragalinu (današnja Jazavica) i Crikvenica (Rajić). U 15. stoljeću za vrijeme turskih ratova Rajić je bio ''znameniti grad'' i strateška točka obrane od provala Turaka. Osnivanjem Vojne krajine 1702. godine organizira se i duhovni život osnivanjem župe u Jazavici 1706. godine i parohije u Rajiću 1773. godine.
1780. u Rajiću se otvara pučka škola i prenosi sjedište župe iz Jazavice, čime Rajić postaje središnje mjesto sa svim duhovnim i svjetovnim funkcijama vlasti.
1810. godine otvara se škola u selu Rajčići. 1865. godine u Rajiću je sagrađena nova školska zgrada na inicijativu tadašnjeg župnika Mije Mikića i satničkog upravitelja Nikole Koraća, iste godine se ukidaju škole u selima Borovac i Roždanik.
Školu polaze đaci iz sela: Borovac, Gornji i Donji Rajić, Roždanik i Jazavica. Školska zgrada obuhvaća tri prostorije, a prema prvim pisanim tragovima iz školske spomenice prvi upravitelj u novoj školi bio je Andrija Lovrić. 1871. godine ukida se Vojna krajina i uspostavlja potpuna svjetovna vlast (umjesto vojnički ustrojenog sustava).
Rajić postaje općina u kotaru Novska i pripada požeškoj županiji, a obuhvaća sela: Mlaku i Jablanac uz rijeku Savu, Jazavicu, Roždanik, Rajić, Borovac na krajiškoj cesti te Rajčiće, Rađenovce i Milisavce u brdskom dijelu. Područje općine broji oko 4500 stanovnika.
1881. godine škola broji ukupno 122 učenika
1887. škola u Rajiću ima pet javnih učionica s pet učitelja i 505 učenika (redovnih i opetovih).
Školske godine 1889./90. redovnu školu polazi 238 dječaka i 199 djevojčica, te 35 dječaka i 33 djevojčice u opetovnicu (nedjeljnu školu).
1895./96. školu polazi 254 ''svakdanja'' i 60 ''opetovnih'' učenika.
1901/02. ''školska djeca su već ove godine po želji i odredbi ovđ. dušobrižnika obih vjera, po vjeroispovijesti razdijeljene u dvije dvorazredne.''
Iste školske godine otvara se škola u Jazavici.
1928. godine otvara se škola u selu Borovac.
1948./49. škola ima 178 učenika u pet odjeljenja ( I.-V. razreda)  Obuka je bila poludnevna u dvije učionice.
1953./54. školu polazi 157 učenika u VI razreda
1954./55. škola ima 171 učenika u VII razred
1956./57. škola ima 200 učenika u VIII razreda (I.a- 33 učenika, I.b-28, II.- 34, III.- 43, IV.-33, V.-12, VI.- 7, VII.- 6 i VIII.- 4)
Školske godine 1959./60. započinje se s gradnjom nove, današnje, školske zgrade koja je dovršena 1963. godine.
1963./64. brojno stanje učenika je slijedeće: 461 učenik od I.-VIII. razreda u matičnoj školi u Rajiću, 65 učenika u PO Borovac, 21 učenik u PO Rađenovci, 83 učenika u PO Rajčići (otvorenog iste školske godine).
1965./66. otvara se i područna škola u Jazavici koja iste školske godine broji 67 učenika.
Školske godine 1967./68. matična škola i područni odjeli broje 622 učenika što je ujedno i najveći broj učenika koji je pohađao ovu školu. Nakon ove školske godine broj učenika se smanjuje.
Za primjer, već školske godine 1970./71. O.Š. ''Psunjski odred'' Rajić broji 465 učenika.
Do Domovinskog rata broj učenika u matičnoj, kao i u područnim razrednim odjelima ( Borovac, Rajčići i Jazavica) je u laganom padu.
Od 1991.- 1995. Rajić i okolna sela se nalaze pod okupacijom. Nakon akcije ''Bljesak'' i oslobađanja okupiranih dijelova započinje povratak stanovništva.
S povratkom pučanstva obnavlja se  zapuštena i dijelom uništena škola. Tako već školske godine 1995./96. matična škola ponovno započinje s radom, a pohađaju je učenici 1.-4. razreda. Obnovljen je i uređen kat škole gdje se odvija nastava.
Školske godine 1996./97. obnovljeno je i prizemlje škole, te je tako omogućen normalan rad i odvijanje nastave u svih 8 razreda s ukupno 144 učenika.
Zbog ratnih zbivanja i raseljavanja stanovništva broj učenika je rapidno smanjen. Područni razredni odjeli nisu obnovljeni i ne rade jer svi učenici (iz okolnih sela) putuju u matičnu školu. Školske godine 1997./98. O.Š Rajić ima 159 učenika.
U narednim godinama taj broj varira i dostiže broj od 170 učenika.

preskoči na navigaciju