Školske godine 2017./2018. Osnovnu školu Rajić pohađa 167 učenika u 8 razrednih odjela.

RAZREDI

BROJ UČENIKA

UČITELJ/RAZREDNIK

1. razred

16

Nikola Divković

2. razred

26

Zrinka Vidaković

3. razred

20

Mira Čuvidić

4. razred

20

Suzana Slabak 

5. razred

19

Antonela Matajić

6. razred

17

Sandra Barešić

7. razred

26

Neven Šepović

8. razred

23

Tatjana Divković Šimunović